მერიის თანამშრომელი როკერების შემოქმედების შეფასებას კომისიის წესით მოითხოვს