"ხალხმა არ იცის ვინ არიან ტრანსგენდერები და რატომღაც ეშინიათ მათი" - ქრისტი